به اکسترا خوش آمدید، این یک بخش متن است و شما قطعا می توانید آن را ویرایش کنید و آیکون های شبکه های اجتماعی که شما استفاده می کنید. نسخه ی نمایشی از فونت Playfair Display برای عنوان ها و Open Sans برای متن کلی استفاده می کند.